Kuliah Tamu dengan IAEA dan Batan

22 Maret 2018

Perkembangan Radioekologi Kelautan di Indonesia dan Radiobiologi adalah tema dari kuliah umum yang diadakan hari ini: Kamis tanggal 22 Maret 2018 di Plasa FMIPA-Unand.

Narasumber : 1. Prof. Ross A. Jefree (IAEA)

                   2. Dr. Wahyu Retno Prihatiningsih

                   3. IIn Kurnia, Ph.D

 

Read 158 times