""
Rabu, 11 Februari 2015 14:31

Jadwal kuliah & ujian

                                        PROGRAM STRATA 1

JADUAL

FILE

SEMESTER GENAP TA 2016/2017 

 Perkuliahan Semester Genap TA 2016/2017

   B, F, M, K

 Ujian Tengah Semester Genap TA 2016/2017

   B, F, M, K  

SEMESTER GANJIL TA 2016/2017

 Perkuliahan Semester Ganjil TA 2016/2017

 Unduh

 Ujian Tengah Semester Ganjil TA 2016/2017

 Unduh

 Ujian Akhir Semester Ganjil TA 2016/2017

 Unduh

SEMESTER GENAP TA 2015/2016

 Ujian Tengah Semester Genap 2015/2016

 Unduh

 Ujian Akhir Semester Genap 2015/2016

 Unduh

SEMESTER GENAP TA 2014/2015

 Perkuliahan Semester Genap 2015/2016

 Unduh 

 Ujian Tengah Semester Genap 2015/2016

Unduh

SEMESTER GANJIL TA 2015/2016

 Perkuliahan Semester Ganjil 2015/2016

 Unduh

 Ujian Akhir Semester Ganjil 2015/2016

 Unduh

SEMESTER GENAP TA 2015/2016

 Ujian Tengah Semester Ganjil 2015/2016

 Unduh

 

                                              PROGRAM MAGISTER 

JADUAL

FILE

SEMESTER GENAP TA 2016/2017

 Perkuliahan Semester Genap TA 2016/2017

Unduh

SEMESTER GANJIL TA 2016/2017

 Perkuliahan Semester Ganjil TA 2016/2017

Unduh 

SEMESTER GANJIL TA 2015/2016

 Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2015/2016

 Unduh

SEMESTER GENAP TA 2014/2015

 Perkuliahan Semester Genap TA. 2014/2016

Unduh

 

Read 6208 times