• + Jabatan: Pengadm. Subag. Kepegawaian
  • + Status Pegawai: Honorer - Tenaga Kependidikan
  • + NIP: -
  • + Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaam Dalam No. 71 Jati Padang
  • + No.Hp  : -